Regulamin

Serwis betplugin.pl to serwis dla wszystkich, którzy interesują się meczami piłkarskimi, statystykami i analizą meczów. Informacje w Serwisie mają charakter informacyjny i rozrywkowy.

Spis treści

1. Postanowienia ogólne i dane kontaktowe
2. Definicje
3. Wymagania Techniczne
4. Bonus za zapisanie się na newsletter
5. Usługi świadczone drogą elektroniczną
6. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie
7. Dane osobowe i pliki cookies
8. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy jest dostępny w domenie betplugin.pl i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Administratora.
 2. Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 3. Zasady korzystania oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu określa niniejszy Regulamin.
 4. Administrator udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 5. Warunkiem skorzystania z Serwisu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 6. Niniejszy serwis ma charakter informacyjny i przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat.
 7. W ramach korzystania z Serwisu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
  a) rozsyłania i umieszczania w ramach Serwisu spamu
  b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Serwisie;
 8. Nakazuje się:
  a) Korzystanie z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;
  b) Korzystanie z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  c) Korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Serwisu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją.
 9. W celu usunięcia konta Użytkownika należy uczynić to za pomocą opcji "Usuń konto" znajdującej się ustawieniach aplikacji, po zalogowaniu.

2. Definicje

Administrator – Przemysław Plackowski (kontakt@betplugin.pl)

API (ang. Application Programming Interface) – zewnętrzny Interfejs dzięki któremu Serwis ma dostęp do danych o meczach na żywo.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

Konto – konto Użytkownika założone w Serwisie, umożliwiające dostęp do jego funkcjonalności.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

Produkt – usługa elektroniczna oferowana przez Serwis dla zarejestrowanych Użytkowników

Polityka prywatności – dokument informujący Użytkownika jakie jego dane osobowe są zbierane przez Serwis i jak będą wykorzystywane.

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu.

Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem betplugin.pl, app.betplugin.pl oraz na odpowiednich jego podstronach.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

Punkty – Przyznane w ramach pakietu (darmowego, lub płatnego) punkty, przeznaczone są do pobierania aktualnych danych meczowych ze statystykami.

Bonus – Pula dodatkowych punktów, przyznanych użytkownikowi za zapisanie się na newsletter.

3. Wymagania techniczne

 1. Użytkownikt może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
 2. Do skorzystania z Serwisu potrzebne są:
  a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
 3. Administrator zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Administrator podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

4. Bonus za zapisanie się na newsletter

 1. Bonus dotyczy przyznania dodatkowych punktów do konta Użytkownika, za pomocą których może odświeżać i pobierać zaktualizowane dane meczowe ze statystykami.
 2. Dodatkowe punkty są przypisane do konta na stałe, w sytuacji gdy spełnione są wymagania:
  - zapisanie się na newsletter
  - zachowanie takich samych adresów email w serwisie betplugin.pl oraz w usłudze newsletter.
 3. Po zapisaniu się na newsletter w celu zachowania dodatkowych punktów do swojego limitu punków, użytkownik nie powinien zmieniać adresu email w serwisie betplugin.pl oraz w usłudze newsletter, lub zmienić je w obu na ten sam adres. Tylko ten sam adres w obu usługach pozwala na zachowaniu bonusa.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika przez Administratora jest udostępnienie mu dostępu do funkcjonalności Serwisu, czyli danych statystycznych o meczach piłkarskich odgrywanych na żywo.
 3. Serwis nie ma wpływu na to, które mecze są w danym momencie pokazywane w Systemie. Nie ma też wpływu na to, czy mecze piłkarskie zawierają statystyki. Serwis pobiera dane o meczach od zewnętrznego Partnera poprzez jego API i nie ma wpływu na zawartość tych danych.
 4. Użytkownik ma możliwość przeglądania, filtrowania i sortowania dostępnych w danym momencie meczów piłkarskich.
 5. Możliwość pobierania kolejnych danych (aktualizowania listy meczów na żywo ze statystykami) jest ograniczona do liczby Punktów dostępnych w ramach konta Użytkownika.
 6. W razie wykorzystywania danych z Serwisu podczas obstawiania meczów w zakładach bukmacherskich, Serwis niczego nie gwarantuje. Sport to zawsze tylko sport, zdarzają się niespodzianki, istotna jest forma dnia, a Użytkownik to rozumie i akceptuje.
 7. Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Użytkownik wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newlettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 8. Administrator świadczy również na rzecz Użytkownika usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Użytkownikowi dostępu do Konta za pomocą logowania, jeżeli Użytkownik zdecydował się takie konto założyć.
 9. Aby móc korzystać z Serwisu, Użytkownik musi zarejestrować się podając w formularzu rejestracyjnym swój adres e-mail oraz hasło (na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny w celu potwierdzenia i weryfikacji Użytkownika). Użytkownik może się również zarejestrować korzystając z szybkiej rejestracji za pomocą serwisów Google i Facebook (jeśli Użytkownik posiada tam swoje konto).
 10. Użytkownik zakładając konto musi zaakceptować Regulamin Serwisu jak i jego Politykę prywatności
 11. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony
 12. Użytkownik loguje się do Konta poprzez adres e-mail oraz hasło (lub za pomocą funkcji logowania Google / Facebook). W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione
 14. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Użytkownika, danych Serwisu osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.
 15. Administrator może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi o świadczeniu usługi elektronicznej i usunąć jego konto lub pozbawić go prawa do logowania, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Serwisu, w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, udostępnia treści Serwisu podmiotom trzecim bez zgody Administratora, podaje Administratorowi dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Serwisu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 16. Administrator może usunąć, bądź zablokować dostęp do konta Użytkownikowi w związku z brakiem logowania Użytkownika do Serwisu przez okres 6 miesięcy. Przed dokonaniem blokady lub usunięcia konta, Użytkownik zostanie o planach Administratora poinformowany stosowną komunikacją wysłaną pocztą elektroniczną.
 17. Administrator może wysyłać wiadomości o charakterze nie handlowym (technicznym) na podany przez Użytkownika adres email. Przykładem takiej korespondencji będzie informacja o przerwie w działaniu usługi ze względu na prace techniczne lub zapowiedź zablokowania/usunięcia konta Użytkownika ze względu na dłuższy okres czasu podczas którego Użytkownik z niego nie korzystał.
 18. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.
 19. Użytkownik może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie.
 20. Wskutek usunięcia Konta przez Administratora Użytkownik traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 21. W celu usunięcia Konta, Użytkownik może samodzielnie skasować istniejące Konto lub skontaktować się w tym celu z Administratorem drogą elektroniczną. Usunięcie konta jest jednocześnie odstąpieniem od umowy między Użytkownikiem, a Serwisem.
 22. Administrator może czasowo lub na stałe wyłączyć część lub całość swoich usług bez powodu.
 23. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  - problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym wykorzystywanym przez Użytkownika,
  - korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu - skutki wynikające z uzyskania dostępu Użytkownika przez osoby trzecie - utraty danych Użytkownika lub ich części w związku z usunięciem ich przez Administratora na wskutek złamania przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu - błędy i niedokładne informacje dotyczące statystyk i analiz zawartych w Serwisie

6. Prawa własności intelektualnej, licencja, prawa autorskie

 1. Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty (w tym Produkty elektroniczne) oraz usługi świadczone przez Administratora, dostępne w Serwisie, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Administratora.
 2. Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Użytkownik w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Serwisu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 jest ważna przez czas trwania dostępu do Serwisu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu.
 4. Zakazane jest w szczególności:
  a) udostępniania i prezentowanie zawartości Serwisu osobom trzecim,
  b) publikowania zawartości Serwisu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem sytuacji wskazanych przez Administratora,
  c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby zawartość Serwisu nie została ujawniona osobom niepowołanym/trzecim.
 6. W przypadku zamiaru wykorzystania zawrtości Serwisu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Administratora.

7. Dane osobowe i pliki cookies

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Przemysław Plackowski. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@betplugin.pl
 2. Dane osobowe Użytkownika podawane w formularzach znajdujących się w Serwisie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Uzytkownika i obsługi Uzytkownika związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  b) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  c) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
  d) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Serwisu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
  e) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace Serwisu internetowego, itp.
 7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook, Google, MailerLite itp. dane mogą być przekazywane do państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności - Privacy Shield lub tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
  - współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  - stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  - stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Użytkownik posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Użytkownika.
 11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Serwis, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:https://www.betplugin.pl/polityka

8. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Administratora na podstronie:https://www.betplugin.pl/regulamin.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Administrator deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności:https://app.betplugin.pl/privacy

Link do niniejszego Regulaminu:https://app.betplugin.pl/terms

Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2020

betplugin.pl

Niniejszy serwis ma charakter informacyjny i przeznaczony jest dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat. Jeśli masz mniej, opuść tę stronę.

Serwis jest skierowany do osób, które interesują się analizą meczową spotkań piłkarskich, a także korzystają z legalnych firm bukmacherskich zlokalizowanych w miejsach w których uczestnictwo w grach hazardowych jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Nie zachęcamy do obstawiania zakładów bukmacherskich. Rób to z głową!

© 2020 betplugin